Profilm Oy valkoinen tekstilogo.

BLOGI

Korkealaatuiset 3D-havainnekuvat – Näin ne helpottavat uudiskohteen markkinointia [6 hyötyä rakennuttajalle]

3D-havainnekuvat ovat kolmiulotteisia kuvamallinnuksia vielä rakentamattomasta tai rakenteilla olevasta uudiskohteesta. Havainnekuvien ansiosta asunnon ostaja pääsee näkemään, miltä uudiskohde tulee valmistuttuaan näyttämään.
 
Havainnekuvat voivat olla sekä sisä- että ulkokuvia, joilla havainnollistetaan yleensä esimerkiksi huoneiston asuntopohjaa, sen visuaalista ilmettä ja kiinteistön yhteisiä tiloja sekä julkisivua ja pihapiiriä.

Mutta millaista etua korkealaatuiset 3D-havainnekuvat tarjoavat rakennuttajalle uudiskohteen markkinointiin?  

1. 3D-havainnekuvat auttavat uudiskohdetta erottumaan myynti-ilmoitusten massasta 

Korkealaatuiset 3D-havainnekuvat ja muut 3D-visualisoinnit ovat rakennusliikkeille paras keino erottautua myynti-ilmoitusten massasta ja herättää asunnon ostajien mielenkiinto uudiskohdetta kohtaan. 
 
Laadukkaita havainnekuvia voidaan käyttää markkinoinnissa monipuolisesti, niin myynti-ilmoituksissa, digi- ja printtiesitteissä kuin verkkosivuilla ja somessakin. Havainnekuvat ovat yleensä ratkaisevin tekijä siinä, herättääkö kohde potentiaalisten ostajien huomion.  
 
Kun visualisointi on tehty kohderyhmät huomioiden, pystytään havainnekuvilla luomaan tunnelma, joka vetoaa juuri oikeaan ostajaryhmään. Parhaimmillaan korkealaatuiset 3D-havainnekuvat saavat asunnon ostajat kiinnostumaan kohteesta ja ottamaan yhteyttä myyjään. 
 
Mitä kattavammat materiaalit ovat, sitä helpompi ostajan on kuvitella itsensä asuntoon ja ihastua siihen. Still-havainnekuvien lisäksi mallinnuksista voidaankin toteuttaa myös animaatioita, 360-virtuaaliesittelyitä sekä kohde- ja aluevideoita, jotka esittelevät kohdetta tavalla, jota ei muuten olisi mahdollista tarjota.
 
Esimerkiksi lähiympäristöä palveluineen esittelevä aluevideo, johon rakenteilla oleva kohde liitetään, auttaa havainnollistamaan kohteen sijaintia ja voi olla ratkaiseva tekijä siinä, kiinnostuuko asunnon etsijä kohteesta. 

3D-havainnekuvat

2. Laadukas markkinointimateriaali auttaa maksimoimaan kysynnän kilpailijoita suuremmaksi 

Visualisointikuvat ovat tänä päivänä rakentajien tärkein työväline ennakkomarkkinoinnissa ja ainoa tapa, jolla uudiskohteita pystytään oikeasti selkeästi havainnollistamaan ostajaehdokkaille ennen niiden valmistumista.  
 
Laadukkaat havainnekuvat tarjoavat rakennuttajille mahdollisuuden maksimoida uudiskohteen kysynnän ja potentiaalisille ostajaehdokkaille mahdollisuuden tutustua kohteeseen ennakkoon.  
 
Vaikka visualisoinnit ovat nykyään arkipäivää minkä tahansa uudiskohteen markkinoinnissa, on markkinointimateriaalien ja mallinnusten tasossa kuitenkin merkittäviä eroja. Osa uudiskohteiden markkinoinnissa käytettävistä mallinnuksista on melko pelkistettyjä ja tarkkuustasoltaan edelleen vaatimattomia. 
 
Parhaiten markkinoinnin tavoitteisiin päästään mahdollisimman tarkalle tasolle viedyillä, fotorealistisilla havainnekuvilla, jotka eivät ainoastaan havainnollista asuntopohjaa äärimmäisen tarkasti, vaan onnistuvat vangitsemaan kuviin myös kohteen aidon tunnelman ja herättämään pohjakuvan henkiin.  
 
Teknisesti korkealaatuiset mallinnukset ja kohteen parhaat puolet esiin nostava, inspiroiva sisustus vaikuttavat merkittävästi siihen, millaisia mielikuvia uudiskohteen havainnekuvat ostajaehdokkaissa herättävät. On tärkeää, että ostajaehdokkaat pystyvät oikeasti kuvittelemaan itsensä asumaan kohteeseen.  
 
Ostajaehdokkaat myös osaavat jo odottaa visualisoinneilta enemmän. On huomattavasti helpompaa sitoutua asuntoon ja tehdä ostopäätös näkemättä kohdetta livenä, jos siihen voi huolella tutustua ennakkoon valokuvantarkkojen havainnekuvien avulla. Ostopäätöksen tekemistä helpottaa entisestään, jos havainnekuvien lisäksi kohteesta on saatavilla myös esimerkiksi 360-virtuaalikierros tai aluevideo.  
 
Asuntomarkkinoilla korkealaatuiset 3D-havainnekuvat ja muut kolmiulotteiset visualisoinnit ovat siis kilpailuetu, joka nostaa markkinointimateriaalit seuraavalle tasolle.  

3. Asuntojen myyntiajat lyhenevät 

Yksi olennaisimmista hyödyistä, jonka 3D-havainnekuvat tuovat rakennuttajille, on myyntiaikojen lyhentyminen. 
 
3D-visualisointien ansiosta uudiskohteiden markkinointi voidaan aloittaa jo hyvissä ajoin ja tällä tavoin vauhdittaa kohteiden myyntiä. Laadukkaat 3D-visukuvat helpottavat rakentamattoman kohteen esittelyä, ja asunnon ostaja saa selkeän käsityksen esimerkiksi huoneiston pohjasta, mittasuhteista ja siitä, miltä valmis asunto näyttäisi kalustettuna.  
 
Informatiivisuutensa lisäksi hyvät visukuvat havainnollistavat ostajaehdokkaalle myös asunnon tunnelmaa. Pelkkien pohjakuvien, materiaalilistausten ja erillisten suunnitelmien perusteella ostajan on vaikea kuvitella, miltä asunnossa tuntuisi asua, mutta laadukkaiden havainnekuvien avulla se on mahdollista.  
 
Laadukkaasti toteutettu virtuaalinen sisustus auttaa näkemään kohteen kotina ja lyhentää merkittävästi asunnon myyntiaikaa.  

3D-havainnekuvat

4. Asiakasmäärät kasvavat ja liikevaihto kasvaa 

Ennakkomarkkinointi nopeuttaa myös itse rakentamisen aloittamista, kun laadukkaat havainnekuvat herättävät laajalti kiinnostusta ja kohteen täyttöaste saavutetaan nopeasti. 
 
Ostopäätöksen tekeminen on tuleville asukkaille helpompaa realististen, havainnollistavien ja informatiivisten havainnekuvien avulla, ja parhaassa tapauksessa jopa kaikki asunnot on myyty hyvissä ajoin ennen kohteen valmistumista. 
 
Laadukkaat havainnekuvat ja muut 3D-markkinointimateriaalit tehdään aina kohderyhmää ajatellen, jolloin myös markkinointi on kohdennetumpaa ja tehokkaampaa. Asiakasmäärät kasvavat, mikä luonnollisesti kasvattaa myös yrityksen liikevaihtoa.  

5. Laatumielikuva asunnoista paranee 

Havainnekuvien edustaessa parhaalla mahdollisella tavalla rakenteilla olevaa uudiskohdetta myös asuntojen laatumielikuva paranee.  
 
Ennakkomarkkinointimateriaaleissa teknisesti viimeistelty toteutus ja valokuvamaisen tarkka lopputulos auttavat synnyttämään mielikuvia korkeasta laadusta, uskottavuudesta ja luotettavuudesta.  
 
Myös esimerkiksi hyvin valituilla kuvakulmilla, havainnekuvissa avautuvilla näkymillä, sisustuksella ja kohteen varustelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi asunnosta syntyviin laatumielikuviin. Inspiroiva sisustustyyli ja havainnekuvien luoma tunnelma tuovat takuulla lisäarvoa myytävälle uudiskohteelle. 

6. Brändinäkyvyys vahvistuu 

Havainnekuvat vaikuttavat, paitsi siihen millaisia mielikuvia myytävästä kohteesta syntyy, tietenkin myös siihen, millaisia mielikuvia tai ensivaikutelmia rakennusliikkeen brändistä syntyy. Korkealaatuiset visuaaliset markkinointimateriaalit lisäävät positiivisten mielikuvien syntyä, ja kohderyhmää puhutteleva sisältö auttaa yritystä jäämään potentiaalisten asiakkaiden mieliin. 
 
Parhaassa tapauksessa visualisoinnit vahvistavat myös tietoisuutta brändistä ja houkuttelevat ostajia tutustumaan tarkemmin yritykseen ja sen tarjontaan. Näkyvyyden vahvistaminen on tietenkin tärkeää, jotta asiakkaat ylipäänsä löytävät yrityksen luokse.  
 
Vahva brändi puolestaan herättää asunnon ostajissa luottamusta yritystä kohtaan ja helpottaa ostopäätöksen tekemistä. 
 
Brändin tunnettuuden kasvattaminen tuottaa lisäarvoa myös pidemmällä tähtäimellä, sillä tutulta (=luotettavalta) brändiltä on huomattavasti helpompi ostaa kuin tuntemattomalta.