Profilm Oy valkoinen tekstilogo.

BLOGI

3D-visualisointi uudiskohteessa – 5 tapaa, joilla asunnon ostaja hyötyy 

3D-visualisointi uudiskohteessa tarkoittaa valokuvantarkasti mallinnettuja 3D-myyntikuvia – vielä rakentamattomasta tai vasta suunnitteilla olevasta – kohteesta.  
 
Käytännössä kohteesta luodaan tietokoneella kolmiulotteisia malleja, joilla havainnollistetaan ostajaehdokkaille, miltä kiinteistö, asunnot ja esimerkiksi pihapiiri tulevat näyttämään valmistuttuaan.  
 
3D-visualisointi on tänä päivänä olennainen osa etenkin uudiskohteiden ennakkomarkkinointia. Sen ansiosta kohteen markkinointi voidaan aloittaa hyvissä ajoin: uudiskohde erottuu edukseen myynti-ilmoitusten massasta, asuntojen myyntiaika lyhenee ja täyttöaste saavutetaan nopeammin.  
 
Mutta millaista hyötyä 3D-visualisoinnit tarjoavat asunnon ostajille ja loppukäyttäjille?  

1. 3D-visualisointi mahdollistaa kohteeseen tutustumisen jo ennen sen valmistumista 
 
3D-visualisoinnin yksi ehdottomasti tärkeimmistä hyödyistä asunnon ostajille on se, että heillä on mahdollisuus tutustua kohteeseen kunnolla jo ennen sen valmistumista tai jo ennen kuin sitä on alettu edes rakentamaan.  
 
Pelkkien pohjakuvien ja materiaalilistojen sijaan ostajaehdokkaat pääsevät todella näkemään, miltä heidän tuleva kotinsa tulee valmiina näyttämään.  

Fotorealistiset visualisoinnut antavat todenmukaisen kuvan rakenteilla olevasta kohteesta. Kuvista saa hyvän käsityksen tilojen mittasuhteista sekä ilmeestä.  
 
3D-visualisointien elinkaari ei kuitenkaan pääty pelkästään ennakkomarkkinointiin. Visualisoinnit tarjoavat nopean ja vaivattoman tavan tutustua kohteeseen myös sen valmistuttua – milloin ja mistä tahansa. Tyhjään asuntoon tai pelkkään pohjapiirrokseen verrattuna visualisoinneilla pystytään havainnollistamaan paremmin niin mittasuhteita kuin kalustetun asunnon fiilistäkin.  

3D-visualisointi

2. Visualisoinnit auttavat hahmottamaan asuntopohjaa, erilaisia tiloja ja mittasuhteita 

Visualisointien ansiosta asunnon ostajaehdokas saa yhdellä silmäyksellä kattavan kokonaiskuvan myytävästä kohteesta. Yleensä visualisointeja tehdään asunnon eri tiloista, sekä sisältä että ulkoa. Sisävisualisoinnit tarjoavat tarkan näkymän esimerkiksi yksittäisen asunnon olohuoneeseen, keittiöön ja kylpyhuoneeseen sekä rakennuksen yhteisiin tiloihin, kun ulkovisualisoinnit tuovat esille kohteen julkisivun sekä pihapiirin rakennuksineen ja kasveineen.  
 
3D-myyntikuvat havainnollistavat käsinkosketeltavan tarkasti, miltä tilat näyttävät, millainen asuntopohja on ja millaiset mittasuhteet kohteessa on. Visualisoinnit eivät siis suinkaan auta ainoastaan luomaan mielikuvia, vaan tarjoavat myös hyödyllistä informaatiota kohteesta.  
 
3D-kuvien ja -animaatioiden lisäksi kohteita voidaan havainnollistaa myös esimerkiksi 360-virtuaalikierrosten sekä alue- ja kohdevideoiden avulla.  
 
360-virtuaalikierrokset ovat niin ikään kolmiulotteisia mallinnuksia, jotka still-kuviin verrattuna auttavat ostajaa hahmottamaan tiloja jopa vielä paremmin. Ostajaehdokas voi tehdä kotisohvaltaan käsin virtuaalisen kierroksen asunnossa, siirtyä huoneesta toiseen ja tarkastella tiloja ympärillään, ikään kuin huoneen keskeltä käsin.  
 
Alue- ja kohdevideot puolestaan tarjoavat asunnon ostajalle mahdollisuuden tutustua videomuodossa paitsi asuntoon myös asuinalueeseen. Aluevideossa kohde liitetään yleensä ilmasta käsin kuvattuun videoon, mikä auttaa asunnon ostajaa hahmottamaan kohteen sijainnin. Ostaja pääsee näkemään tulevan kotinsa lähiympäristöä, palvelutarjontaa ja saa käsityksen myös alueen etäisyyksistä.  

3D-visualisointi

3. Pintamateriaaleista ja yksityiskohdista saa hyvän käsityksen 

Tarkkojen 3D-visualisointien ansiosta ostajat saavat selkeän yleiskuvan lisäksi käsityksen myös kohteen pintamateriaaleista ja yksityiskohdista, kun mallinnukseen tuodaan mukaan todelliset materiaalit ja värit.  
 
Visualisoinnin ansiosta pinnoista, materiaaleista ja väreistä saa huomattavasti selkeämmän kuvan, kuin esimerkiksi pelkkien materiaalilistojen avulla.  
 
3D-visualisointeja voidaan tehdä myös erilaisilla pintamateriaaleilla, kuten erivärisillä keittiönkaapeilla tai erilaisilla lattiaratkaisuilla. Tästä on ostajille etua etenkin silloin, kun he ovat liikkeellä hyvissä ajoin ja voivat itse osallistua asuntonsa materiaalivalintoihin.  
 
Visualisointi ei kuitenkaan rajoitu vain pintoihin ja kiinteisiin kalusteisiin. Irtokalusteilla, valaisimilla ja tekstuureilla voidaan herättää kohde todella henkiin ja konkretisoida se, miltä tilat näyttävät kalustettuna.  
 
Esimerkkisisustus auttaa ostajia hahmottamaan myös, miten heidän omat kalusteensa mahtuvat asuntoon. Elävöittämisen lisäksi huonekalujen sijoittelu ja virtuaalistailaus voivat toimia konkreettisena inspiraationlähteenä uuden kodin sisustuksen suhteen.   

4. Ostaja pystyy kuvittelemaan, miltä kohteessa tuntuisi asua 

Tunteen merkitystä ei tietenkään sovi asuntokaupassa unohtaa. Etenkin kun ostetaan kotia itselle, päätöstä harvoin perustetaan pelkkiin lukuihin.  
 
Hyvin tehty 3D-visualisointi onnistuu tavoittamaan kohteen tunnelman ja auttaa ostajaehdokkaita kuvittelemaan, miltä asunnossa oikeasti tuntuisi elää ja asua.  Miltä asunnossa tuntuisi herätä, tehdä ruokaa tai työskennellä? Miten omat kalusteet sopisivat kodin tunnelmaan? Miltä pihapiiri näyttäisi päivällä tai illan hämärtyessä parvekkeelta käsin?  
 
Visualisointeja katsomalla asunnon ostaja pääsee pohtimaan, millaisia tunteita asunto hänessä herättää ja voisiko tämä olla sopiva koti juuri hänelle.  
 
Näistä mielikuvista on lähes mahdotonta saada kiinni pelkkiä teknisiä piirustuksia ja suunnitelmia tutkimalla.  

3D-visualisointi

5. 3D-visualisointi helpottaa ostopäätöksen tekemistä 

Vasta suunnitteilla tai rakenteilla olevan uudiskohteen haasteena on se, että ostajaehdokkaan pitää tehdä yksi elämänsä suurimmista ostopäätöksistä näkemättä kohdetta. Ostopäätöksen tekeminen on eittämättä vaikeaa, ja samalla saattaa tuntua, että se pitäisi pystyä tekemään nopeasti, jottei mahdollinen unelmakoti menisi sivu suun.  
 
Ostopäätökseen tarvitaan enemmän kuin pelkkä pohjakuva, suunnitelma tai listaus pintamateriaaleista. Tarvitaan konkretiaa.  
 
Fotorealististen visualisointien, tunnelmallisten sisustusten ja havainnollistavien kalustusten myötä pelkät pohjapiirrokset heräävät henkiin ja muuttuvat kodeiksi, joihin voi kuvitella itsensä asumaan. Samalla mitään ei tarvitse jättää pelkkien kuvitelmien varaan tai ostaa “sikaa säkissä”.  
 
Elämän isoimpaan päätökseen haetaan usein myös tukea ja neuvoja muilta. 3D-visualisointien avulla kohdetta onkin helppo esitellä niin läheisille, ystäville kuin asiantuntijoillekin.
 
3D-visualisointi havainnollistaa asuntopohjaa, tilojen visuaalista ilmettä ja fiilistä paremmin kuin yksikään tekninen piirros, tavallinen pohjakuva ja materiaalilista yhdessä. Niitä on tavallisen asunnon ostajan yleensä hankala lukea – saati sitten että niiden perusteella voisi oikeasti ihastua asuntoon.  

Korkealaatuisten visualisointien myötä asunnon ostopäätöksen tekemisestä tulee huomattavasti helpompaa.